DODACÍ PODMÍNKY

PLATBA A DOPRAVA: Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle jsou zásilky odesílány každou středu přeprava pak trvá většinou 1 až 2 dny prostřednictvím České pošty), není-li na webu uvedeno jinak např. z důvodů dovolené

Potřebujete-li šperk k nějakému konkrétnímu datu nebo ověřit jeho odeslání ve středu či jiný den, prosím kontaktujte mne a domluvíme se individuálně.

poštovné : 99 Kč s DPH 21% 

Platba při převzetí - zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty.

(obvykle jsou zásilky odesílány každou středu přeprava pak trvá většinou 1 až 2 dny prostřednictvím České pošty), není-li na webu uvedeno jinak např. z důvodů dovolené

Potřebujete-li šperk k nějakému konkrétnímu datu nebo ověřit jeho odeslání ve středu či jiný den, prosím kontaktujte mne a domluvíme se individuálně.

dobírka : 140 Kč s DPH 21%

Osobní převzetí : v současnosti jsem na mateřské dovolené a v dílně bývám proto spíše nahodile. Proto pro osobní výběr doporučuji navštívit kamenný obchod Leron, kam své šperky dodávám. Naleznete jej na Praze 4. Více info na leron.cz 

PRAVIDLA OBCHODU: Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Žádám Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, nebo v případě, že je vám původní potvrzení objednávky vůbec nedorazí, neprodleně mne kontaktujte. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Prodejce, si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o nějaké chybějící či nepřesné údaje, atp. Chcete-li uvést na faktuře IČ a DIČ, připište jej prosím do objednávky, pokud je neuvedete, má se za to, že jste soukromá nepodnikající osoba.

PLATBA A DOPRAVA: a) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím jako dodací v objednávce zboží (není-li v poznámce uvedeno jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je osobně vyzvednout po domluvě v Praze. b) Není-li v popisu u výrobku jinak uvedeno, je veškeré zboží expedováno maximálně do 10 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem na účet může být celý proces o 3 pracovní dny delší ). c) Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako záruční a dodací list.

Výměna zboží :V případě potřeby (např. nevyhovující velikost, barva, atd.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě, ráda vyměním pokud bylo objednáno přes internet a odesláno poštou. Zboží mi prosím zašlete jako cenné psaní na adresu/ Hana Pokorná, Zápy 278, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01, tel. : 728 351 904/a to včetně kopie daňového dokladu a popisu, co má být vyměněno (abych věděla, o co se vlastně jedná i po několika dnech od naší komunikace ;-) Bude-li zboží bez zjevných známek poškození nebo opotřebení, domluvíme se na výměně a termínu dodání nového zboží. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží, hradí kupující (zákazník).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Abych Vám mohla zaslat zboží a nabídnout své služby, potřebuji znát některé Vaše osobní údaje. Respektuji Vaše soukromí, a tak se snažím množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chránit před zneužitím. Má práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE: Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musím při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebuji navíc adresu sídla firmy, IČ a příp. DIČ. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získám, chráním před zneužitím, nikomu jinému neposkytuji (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování mých služeb. Vyhrazuji si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak mi jednoduše sdělit že si toto nepřejete. Rovněž máte právo kdykoliv mi písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste mi dříve poskytli.

SOUHLAS: Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

REKLAMACE: Jak postupovat při reklamaci :Záruku lze uplatnit podle zákona ve lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní či materiální vady.Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným nebo neopatrným zacházením, např. nerespektováním uvedených doporučení, která mohou vést k mechanickému poškození šperků nebo k jinému druhu poškození šperku, např. chemickému. Záruka se nevztahuje na opotřebení šperků z důvodu používání. Šperky v důsledku působení různých chemických látek jako např. lidský pot, vliv prostředí, apod. a slunečního světla postupně mění svoji barvu. Tomu nejde bohužel dlouhodobě zabránit žádnou výrobní technologií a výrobce nebude takové reklamace považovat za oprávněné. Šperky jsou určené ke zkrášlení při denním nošení, ale také k mimořádným příležitostem. Všeobecně doporučuji před spánkem šperky odkládat. Šperky by též neměly přijít do kontaktu s vodou, která je může poškodit nebo zkrátit jejich životnost.

Reklamační řád: Případné reklamace vyřídím podle platných právních předpisů (Občanského zákoníku pro fyzické osoby, Obchodního zákoníku pro právnické osoby).Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není na výrobku uvedeno jinak.Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud výrobek byl:poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu výrobku je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném druhu poškození neprodleně informovat prodejce). poškozen neodbornou instalací nebo zacházením používán v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům a parametrům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).poškozen působením živlů.poškozen nadměrným používáním nebo zatěžováním

Postup při reklamaci :Nejdříve mě informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.Zboží zašlete jako doporučený balík nebo jej můžete osobně vrátit po dohodě na adresu :Hana Pokorná, Zápy 278, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01. Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu a uveďte důvod reklamace. Vaši reklamaci se budu snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do 14 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy: Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného výrobku (např. doručeného poštou nebo vyzvednutého na poště) nebo zakoupeného osobně, ale objednaného přes internet. Pokud se však kupující takto rozhodne, měl by pokud možno nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Bude-li vše v pořádku,vrátím vám peníze do 14 dnů včetně nákladů na dopravu. Ta je však počítána podle ceny nejnižší možné přepravy. Odpovídající částku za zboží vrátím předem dohodnutým způsobem ( bankovním převodem, v hotovosti).

 PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hana Pokorná,IČ 87587564 se sídlem Sicherova 1651/5, Praha 9, 198 00 (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Hana Pokorná, Zápy 278, 250 01

email: info@sperkypokorna.cz

telefon: +420 728 351 904

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) 

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a)     GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,     které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, e-mail a telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření   a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.    Ze strany správce dochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby

·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·         zajišťující služby provozování e-shopu (sperkypokorna.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

·         zajišťující marketingové služby.

2.    Správce [  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.[

 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.